WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ KOPALIN

WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ KOPALIN

Wyrób oraz sprzedaż atestowanych i certyfikowanych kruszyw w własnej kopalni „BARSZCZEWO II”

  • kruszywa drogowe,

  • kruszywa budowlane,

  • piasek

  • czarnoziem