INŻYNIERIA WODNO-MELIORACYJNA

INŻYNIERIA WODNO-MELIORACYJNA 

  • Projektowanie, wykonawstwo i montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych,

  • Projektowanie, wykonawstwo i montaż systemów ograniczających odpływ z sieci drenarskich

  • Projektowanie i wykonawstwo ziemnych stawów rybnych,

  • Projektowanie i wykonawstwo systemów drenarskich (odwodnienia terenu),

  • Projektowanie i wykonawstwo systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych,

  • Operaty wodnoprawne z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.